BEQUES MENJADOR

JA HAN SORTIT LES LLISTES DEFINITIVES DELS INFANTS QUE TENEN BECA DE MENJADOR, HO PODEU CONSULTAR A AQUESTS ENLLAÇOS.

ÉS IMPORTANT QUE PASSEU PER SECRETARIA PER SIGNAR EL DOCUMENT DE RECEPCIÓ DE L’AJUT ( PER FAVOR DEMANAU CITA PRÈVIA PER CORREU ELECTRÒNIC O PER TELÈFON 971490252

AJUDES CONCEDIDES AMB ASSIGNACIÓ ECONÒMICA

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/novetat-proposta_de_concessia_ajuts_21-22/archivopub.do?ctrl=MCRST7405ZI371915&id=371915

AJUDES CONCEDIDES SENSE ASSIGNACIÓ ECONÒMICA

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/novetat-proposta_de_concessia_ajuts_21-22/archivopub.do?ctrl=MCRST7405ZI371917&id=371917

CIRCULAR INICI DE CURS

Benvolgudes famílies,

En primer lloc, us volem desitjar que vos trobeu bé i aprofitar aquestes línies per informar-vos que des del CEIP Es Pil·larí, fa setmanes que estam organitzant el retorn a les aules, seguint en tot moment les instruccions que des de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ens arriben. INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA, I D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER AL CURS 2021-2022

Continuam treballant per a que, amb els recursos de que disposam, la tornada a les aules sigui el més segura possible i perquè es pugui duu a terme la tasca docent amb les millors condicions dins de la situació de pandèmia que vivim.

Cal destacar:

 • Inici classes: 10 setembre 2021
 • Tots els cursos d’Educació Infantil i Educació Primària es consideren Grups Estables de Convivència (grups bimbolla)
 • Material i llibres de text curs 2021-22
 • MENJADOR ESCOLAR. S’ha de fer arribar el full de domiciliació bancària a la secretaria del centre i al restaunrant CAN ARABÍ. (mtaberner@cpespillari.cat/ joanaf@restaurantcanarabi.com)
 • ESCOLA MATINERA. Inscripció a la secretaria del centre. 35 EUROS 7:30-9H/ 30 EUROS 8:00 9H. Transfarència bancària al número ES50 2038 3413 8060 0001 4308.
 • Cursos desdoblats: Educació Infantil 5 anys, 2n EP i 5è EP
 • Mascareta obligatòria dins el recinte per a majors de 6 anys
 • Compliment de la distància interpersonal als espais comuns
 • Higiene de mans
 • Només les famílies dels alumnes de 4t d’educació infantil (3 anys) durant el període d’adaptació podran accedir al recinte escolar per facilitar  les entrades  i les sortides.
 • Entrades: Les portes del centre s’obriran a les 8:50h i es tancaran a les 9:05 h. permetent l’entrada de l’alumnat durant aquest temps.
 • Educació Infantil farà l’entrada per l’entrada principal del centre.
 • 1r, 2nA, 2nB i 3r  d’Educació Primària entraran per la barrera 2 del centre situada al Camí Son Fangos. 
 • 4t, 5èA, 5è B i 6è  d’Educació Primària entraran per la barrera 3 del centre situada al carrer de Francisca Bosch.   
 • Sortides: Les barreres 1, 2 i 3 s’obriran a les 13.50h.
 • Reunions de pares i mares 
DATA CURS HORA
8 SETEMBRE 6è Infantil 10h
5è Infantil 11h
4t Infantil 12h
9 SETEMBRE 1r Primària 10h
2n A i B Primària 10h
20 SETEMBRE 3r  Primaria 14h
4t Primaria 14h
27 SETEMBRE 5è A i B Primària 14h
6è Primària 14h

Durant el primer trimestre, a més a més de la reunió inicial de pares, tendreu l’oportunitat de duu a terme una entrevista individual amb les tutores dels vostres fills i filles. 

Rebeu una cordial salutació.

L’equip directiu.

Correus claustre 2021-2022

 

DIRECCIÓ Guillem Munar (Direcció)  administrador@cpespillari.cat
CAP D’ESTUDIS Antònia Dumas (Cap d’estudis)  adumas@cpespillari.cat
SECRETARIA

Maria Taberner ( secretària)

 mtaberner@cpespillari.cat

4t EDUCACIÓ INFANTIL

Lorena Moreno (3 anys)

Laura Pujol 

lmoreno@cpespillari.cat

lpujol@cpespillari.cat

5è EDUCACIÓ INFANTIL

Maria Jesús Padorno ( 4 ANYS)

Paula Sanchez

Yolanda Martín

 mjpadorno@cpespillari.cat

psanchez@cpespillari.cat

ymartin@cpespillari.cat

6è EDUCACIÓ INFANTIL

Salud Moya (5 anys A)

Aina Mas(5anys B)

 smoya@cpespillari.cat

amas@cpespillari.cat

1r PRIMÀRIA

Estibaliz Reyes (1r)

Laura Payeras (PT)

ereyes@cpespillari.cat

lpayeras@cpespillari.cat

2n PRIMÀRIA Caty Xamena (2n B)  cxamena@cpespillari.cat

2n PRIMÀRIA

Susana Gilmartin (2n A)

 sgilmartin@cpespillari.cat

3r PRIMÀRIA Antònia Alemany Carrió (3r) alemany@cpespillari.cat

4t PRIMÀRIA

Mercedes Segura (4t)

Celia Gonzalez

 msegura@cpespillari.cat

cgonzalez@cpespillari.cat

AD

María González (Atenció a la diversitat)

 mgonzalez@cpespillari.cat

5è PRIMÀRIA  María José Martínez (5è B)  mjmartinez@cpespillari.cat

5è PRIMÀRIA

Cristina Borras (5è A)

 cborras@cpespillari.cat
6è PRIMÀRIA Carme Espasandín (6è)  cespasandin@cpespillari.cat
RELIGIÓ Maria del Mar Perez (Religó)  mmperez@cpespillari.cat
ANGLÈS Maria Victòria Company (anglès infantil i 1r de primària)  mvcompany@cpespillari.cat
ANGLÈS Antònia Tomàs (Anglès 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)  atomas@cpespillari.cat
PT Maria José Goñalons (PT infantil) mjgonyalons@cpespillari.cat

EDUCACIÓ FÍSICA

Jaume Crespí (Educació Física)

Noelia Ruiz

jcrespi@cpespillari.cat

nruiz@cpespillari.cat