Inscripció escola matinera i menjador

Aquests serveis només es poden oferir a les famílies que en facin ús de manera fixa. A causa de l’espai, les mesures de distanciament entre alumnat i de grups estables de convivència no es pot oferir a usuaris eventuals. Els preus de l’escola matinera i menjador encara estan pendents d’aprovar pel consell escolar.

Està previst que tant el menjador com l’escola matinera comencin dia 21 de setembre. Teniu fins dia 16 de setembre per realitzar la inscripció.

 1. Inscripcció escola matinera.(clica aquí) 

S’ha de fer una transferència al compte de BANKIA ES50 2038 3413 8060 0001 4308. 

30 euros mensuals a partir de les 8:00h

35 euros mensuals a partir de les 7:30h

      2. Inscripció menjador escolar (Clica aquí)

S’ha d’emplenar un full de domiciliació bancaria que podeu adquirir a la secreteria del centre o imprimir aquí mateix. (descarregar)

 

 

Llibres de text i material didàctic 2020-2021

Tots els alumnes de l’etapa de primària aquest curs es beneficiaran del programa per al finançament de llibres de text. Una part de l’aportació voluntària  de les famílies anirà destinat al programa i a canvi rebrem 40 euros per cada alumne aproximadament.  Us enllaçam dos llistats. Els llibres de text i material didàctic que cada alumne ha de comprar i el llistat que forma part del programa i no ha de comprar. 

Llibres de text i material didàctic 2020-2021 (Clic)

Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic (clic).No s’han d’adquirir.

ACTUALITZACIÓ CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EL FUNCIONAMENT DURANT EL PERÍODE DE SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA PRESENCIAL

Benvolgudes famílies,

Com ja us vàrem informar, en compliment de les ordres dictades per la Conselleria d’Educació, es suspenen totes les activitats docents des de dia 16 de març i durant el temps que determinin les autoritats competents.

El cessament de l’activitat docent implica:

 • Queda suspesa tota l’activitat docent presencial en el centre, des d’Educació Infantil fins a 6è Educació Primària.
 • Les mestres treballaran des dels seus domicilis. El centre serà atès per l’Equip Directiu.
 • Totes les activitats complementàries i extraescolars queden suspeses.

Durant el període que duri el tancament del centre, en aquells casos en que sigui possible en funció de les circumstàncies de cada família, és recomanable que els vostres fills tenguin una rutina de feina, treballant a casa en el mateix horari que l’escola.

Les mestres els atendran al llarg d’aquest horari, pregam respectar aquestes hores per l’enviament de missatges a tutores, mestres especialistes i equip directiu.

 • Alumnes d’Educació Infantil: les tutores els oferiran propostes de tasques per a duu a terme a casa. Els mitjans de comunicació utilitzats en aquesta etapa seran les  notificacions a les famílies a través del gestib, el bloc de cada curs i la pàgina web de centre..
 • 1r, 2n i 3r: Els alumnes de primer cicle es varen dur a casa el divendres el llibre de matemàtiques i fitxes preparades per fer a casa de reforç del que han anat treballant fins ara a càlcul ABN  per aquestes dues setmanes. També se’ls va proposar tasques diverses com lectures de contes, escriure un diari, fer dibuixos lliures, i que a la tornada cada un podria fer una exposició de totes les seves feines.

  Mitjançant les notificacions a les famílies del gestib es va donar tota la informació a les famílies, i igualment el correu corporatiu dels docents per resoldre dubtes, aclariments o qualsevol tema que necessitin.

  Periòdicament aniran enviant a les famílies per aquesta via com està anant a casa, i què han fet. I si cal anar afegint més tasques de les previstes. També he facilitat un llistat d’apps amb jocs educatius per poder fer a casa.

 • 4rt, 5è i 6è: Tots els alumnes d’aquest cicle tenen un compte corporatiu gestionat pel centre. Per tant, totes les tasques, seguiment i avaluació es realitzaran a través de les eines google (classroom, email, hangouts, documents, etc.) . També s’utilitzaran altres plataformes com Thatquiz i el rincon de luca per l’àrea de matemàtiques. La comunicació es realitzarà directament amb els alumnes i no tant amb les famílies. Per altra banda els alumnes que no tenguin mitjans tecnològics tendran a la seva disposició les tasques en paper al centre. 

Aquí teniu una carpeta amb el  Pla de feina i seguiment.

Aquelles famílies que tenguin qualsevol dificultat en l’ús de les tecnologies de la informació o no disposin dels mitjans adients poden adreçar-se al centre (SOL·LICITANT CITA PRÈVIA) i sels proporcionaran les tasques a realitzar.

Mentre duri la suspensió de l’activitat educativa presencial el centre mantindrà els següents sistemes de contacte i comunicació:

 • Telèfon 971 490 252
 • GESTIB
 • Pàgina WEB
 • Correu electrònic

ALEMANY CARRIÓ, ANTÒNIA

aalemany@cpespillari.cat

BORRAS SALAS, CRISTINA

cborras@cpespillari.cat

ROSA GENE

rgene@cpespillari.cat

COVAS POL, PAULA

pcovas@cpespillari.cat

DUMAS MIQUEL, ANTÒNIA

adumas@cpespillari.cat

DURAN GONZALEZ, JUANA MARIA

jmduran@cpespillari.cat

ESPASANDÍN GINARD, CARME

cespasandin@cpespillari.cat

RICARDO DE LA LASTRA

ricardo@cpespillari.cat

GILMARTÍN BARBADO, SUSANA

sgilmartin@cpespillari.cat

GONZALEZ MARTINEZ, MARIA

mgonzalez@cpespillari.cat

MAGAÑA MIRÓ, MARÍA CRISTINA

cristinam@cpespillari.cat

MARTÍNEZ PARRILLA, MARÍA JOSÉ

mjmartinez@cpespillari.cat

MOYA CASTRO, MARIA SALUD

smoya@cpespillari.cat

MUNAR MIRALLES, GUILLEM

gmunar@cpespillari.cat

MUNAR MUNTANER, MARGARITA

mmunar@cpespillari.cat

JAUME FONTANET, MARGARIDA orientacio@cpespillari.cat

SEGURA VICENTE, MERCEDES

msegura@cpespillari.cat

TABERNER SALVÀ, MARIA

mtaberner@cpespillari.cat

TOMAS GOMILA, ANTONIA

atomas@cpespillari.cat

XAMENA LÓPEZ, CATY

cxamena@cpespillari.cat

PEREZ SANCHEZ, MARIA DEL MAR

mmperez@cpespillari.cat

   

Així mateix, aquelles famílies que ho demanin podran ser ateses de forma presencial i sempre amb cita prèvia. 

CAP FAMÍLIA SERÀ ATESA PRESENCIALMENT SENSE CITA PRÈVIA CONCERTADA.

Donades les circumstàncies excepcionals i complexes que atravessam i, per la seguretat de tothom, us pregam que faceu ús d’aquest servei exclusivament per motius de causa major.

Anirem actualitzant les informacions segons les instruccions de les autoritats competents.

La direcció del centre