MENJADOR EVENTUALS

ELS ALUMNES QUE S’HAGIN DE QUEDAR EVENTUALMENT AL MENJADOR.

EL DIA ANTERIOR:

1- AVISAR AL CENTRE ESCOLAR

2- ENVIAR UN WHATSAPP AL 635 630 096 AL CÀTERING DE CA N’ARABÍ, INDICANT EL NOM DE L’INFANT.

3- ENTREGAR L’IMPORT (5’60€) A LES MONITORES DE MENJADOR, EL MATEIX DIA QUE ES QUEDI.

PREUS ESCOLA MATINERA GENERAL

Començant a les 7’30 hores: 35 €/ mes

Conemçant a les 8 hores o més tard: 30 €/mes

Dies solts: 3 € (pagar a les monitores o fer transferència al compte de l’escola )

Número de compte ES35 2100 7948 7313 0000 4541

REUNIONS INFORMATIVES FAMÍLIES/ TUTORES

DIA 8 DE SETEMBRE DE 2022: A LES 9’30 HORES 4rt EDUCACIÓ INFANTIL (3 ANYS)

A LES 10’30 HORES 5è EDUCACIÓ INFANTIL (4 ANYS)

A LES 11’30 HORES 6è EDICACIÓ INFANTIL (5 ANYS)

DIA 9 DE SETEMBRE DE 2022: A LES 10 HORES 1er EDUCACIÓ PRIMÀRIA

A LES 11 HORES 2n EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DIA 19 DE SETEMBRE DE 2022: A LES 14 HORES 3er i 4rt EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DIA 26 DE SETEMBRE DE 2022: A LES 14 HORES 5è i 6è EDUCACIÓ PRIMÀRIA