ACTUALITZACIÓ CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EL FUNCIONAMENT DURANT EL PERÍODE DE SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA PRESENCIAL

Benvolgudes famílies,
Com ja us vàrem informar, en compliment de les ordres dictades per la Conselleria d’Educació, es suspenen totes les activitats docents des de dia 16 de març i durant el temps que determinin les autoritats competents.
El cessament de l’activitat docent implica: