REUNIONS INFORMATIVES FAMÍLIES/ TUTORES

DIA 8 DE SETEMBRE DE 2022: A LES 9’30 HORES 4rt EDUCACIÓ INFANTIL (3 ANYS)

A LES 10’30 HORES 5è EDUCACIÓ INFANTIL (4 ANYS)

A LES 11’30 HORES 6è EDICACIÓ INFANTIL (5 ANYS)

DIA 9 DE SETEMBRE DE 2022: A LES 10 HORES 1er EDUCACIÓ PRIMÀRIA

A LES 11 HORES 2n EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DIA 19 DE SETEMBRE DE 2022: A LES 14 HORES 3er i 4rt EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DIA 26 DE SETEMBRE DE 2022: A LES 14 HORES 5è i 6è EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BEQUES NESE

Ja ha sortit la convocatòria d’ajuts per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu 2022/2023


Com cada any, les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html