L’ESCOLA

Som una escola d’una sola línia que consta de 9 unitats: 3 d’educació infantil i 6 d’educació primària.

Som una escola pública, oberta, participativa, democràtica, compromesa i familiar on tota la comunitat educativa està implicada amb la feina que es fa. Es va inaugurar l’any 1985.

També una escola arrelada al medi, on la llengua d’ensenyament i de comunicació és la llengua catalana i on es dóna a conèixer i es fomenta la nostra cultura. 

La nostra escola es mou dins dels principis d’una societat democràtica i pluralista que ha de capacitar als alumnes per viure en una societat que és plural i democràtica.

La nostra escola és aconfessional. Les festes, commemoracions populars i/o tradicionals d’origen religiós es celebren  sense donar cap caire religiós. Consideram que el seu aspecte tradicional i popular supera el merament religiós. 

La línia metodològica és activa, dirigida a fomentar les actituds positives, l’activitat i l’esperit crític, com a camí de transformació de la realitat social.

La pedagogia activa permet establir una organització docent dirigida a eliminar la passivitat de l’alumne i la memorització de coneixements transmesos, utilitzant una didàctica de resposta i necessitats internes que ensenya entre d’altres coses a vèncer de manera conscient les dificultats. Aquesta pedagogia provoca un moviment de reacció i de descobriment ja que en la mateixa, el mestra/e facilita l’activitat, observa i despert l’interès en la qual cosa l’alumne esdevé el subjecte actiu i el mestre/a un facilitador del procés.