CIRCULAR INICI DE CURS

Benvolgudes famílies,

En primer lloc, us volem desitjar que vos trobeu bé i aprofitar aquestes línies per informar-vos que des del CEIP Es Pil·larí, fa setmanes que estam organitzant el retorn a les aules, seguint en tot moment les instruccions que des de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ens arriben. INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA, I D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER AL CURS 2021-2022

Continuam treballant per a que, amb els recursos de que disposam, la tornada a les aules sigui el més segura possible i perquè es pugui duu a terme la tasca docent amb les millors condicions dins de la situació de pandèmia que vivim.

Cal destacar:

 • Inici classes: 10 setembre 2021
 • Tots els cursos d’Educació Infantil i Educació Primària es consideren Grups Estables de Convivència (grups bimbolla)
 • Material i llibres de text curs 2021-22
 • MENJADOR ESCOLAR. S’ha de fer arribar el full de domiciliació bancària a la secretaria del centre i al restaunrant CAN ARABÍ. (mtaberner@cpespillari.cat/ joanaf@restaurantcanarabi.com)
 • ESCOLA MATINERA. Inscripció a la secretaria del centre. 35 EUROS 7:30-9H/ 30 EUROS 8:00 9H. Transfarència bancària al número ES50 2038 3413 8060 0001 4308.
 • Cursos desdoblats: Educació Infantil 5 anys, 2n EP i 5è EP
 • Mascareta obligatòria dins el recinte per a majors de 6 anys
 • Compliment de la distància interpersonal als espais comuns
 • Higiene de mans
 • Només les famílies dels alumnes de 4t d’educació infantil (3 anys) durant el període d’adaptació podran accedir al recinte escolar per facilitar  les entrades  i les sortides.
 • Entrades: Les portes del centre s’obriran a les 8:50h i es tancaran a les 9:05 h. permetent l’entrada de l’alumnat durant aquest temps.
 • Educació Infantil farà l’entrada per l’entrada principal del centre.
 • 1r, 2nA, 2nB i 3r  d’Educació Primària entraran per la barrera 2 del centre situada al Camí Son Fangos. 
 • 4t, 5èA, 5è B i 6è  d’Educació Primària entraran per la barrera 3 del centre situada al carrer de Francisca Bosch.   
 • Sortides: Les barreres 1, 2 i 3 s’obriran a les 13.50h.
 • Reunions de pares i mares 
DATA CURS HORA
8 SETEMBRE 6è Infantil 10h
5è Infantil 11h
4t Infantil 12h
9 SETEMBRE 1r Primària 10h
2n A i B Primària 10h
20 SETEMBRE 3r  Primaria 14h
4t Primaria 14h
27 SETEMBRE 5è A i B Primària 14h
6è Primària 14h

Durant el primer trimestre, a més a més de la reunió inicial de pares, tendreu l’oportunitat de duu a terme una entrevista individual amb les tutores dels vostres fills i filles. 

Rebeu una cordial salutació.

L’equip directiu.