BEQUES MENJADOR

JA HAN SORTIT LES LLISTES DEFINITIVES DELS INFANTS QUE TENEN BECA DE MENJADOR, HO PODEU CONSULTAR A AQUESTS ENLLAÇOS.

ÉS IMPORTANT QUE PASSEU PER SECRETARIA PER SIGNAR EL DOCUMENT DE RECEPCIÓ DE L’AJUT ( PER FAVOR DEMANAU CITA PRÈVIA PER CORREU ELECTRÒNIC O PER TELÈFON 971490252

AJUDES CONCEDIDES AMB ASSIGNACIÓ ECONÒMICA

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/novetat-proposta_de_concessia_ajuts_21-22/archivopub.do?ctrl=MCRST7405ZI371915&id=371915

AJUDES CONCEDIDES SENSE ASSIGNACIÓ ECONÒMICA

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/novetat-proposta_de_concessia_ajuts_21-22/archivopub.do?ctrl=MCRST7405ZI371917&id=371917

RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR

Aquest curs es renova una meitat del consell escolar del Ceip Es Pil·larí. Les eleccions es duran a terme dia 30 de novembre de 2021. Per poder votar heu de revisar que el cens estigui correcte i surti el vostre nom. Per altra banda teniu fins dia 29 d’octubre per presentar la vostra candidatura per escrit  a la secreteria del centre mitjançant aquest model.

INFORMACIÓ GENERAL

CALENDARI

CENS DE PARES I MARES DEFINITIUS