Inscripció escola matinera i menjador

Aquests serveis només es poden oferir a les famílies que en facin ús de manera fixa. A causa de l’espai, les mesures de distanciament entre alumnat i de grups estables de convivència no es pot oferir a usuaris eventuals. Els preus de l’escola matinera i menjador encara estan pendents d’aprovar pel consell escolar.

Està previst que tant el menjador com l’escola matinera comencin dia 21 de setembre. Teniu fins dia 16 de setembre per realitzar la inscripció.

  1. Inscripcció escola matinera.(clica aquí) 

S’ha de fer una transferència al compte de BANKIA ES50 2038 3413 8060 0001 4308. 

30 euros mensuals a partir de les 8:00h

35 euros mensuals a partir de les 7:30h

      2. Inscripció menjador escolar (Clica aquí)

S’ha d’emplenar un full de domiciliació bancaria que podeu adquirir a la secreteria del centre o imprimir aquí mateix. (descarregar)